sex education

Митове и факти за сексуалното образование (СО)

Качественото СО не води до ранно започване на полов живот сред младежта (потвърдено с изследване във Финландия, Естония и други страни). Напротив, то може да инициира по-късно начало на сексуален дебют и по-отговорно сексуално поведение.

СО не лишава децата от „невинност“. Предоставянето на научно обоснована, отговаряща на възрастта, пълноценна и представена с неутралност информация за сексуалността, като част от много по-структуриран процес с начало формално обучение (включвайки детската градина и предучилищната възраст) е нещото, което може да донесе полза на децата.

Сексуалното образование и откритото отношение към сексуалността не спомагат достъпа на педофили до децата. Точно обратното, когато децата се учат на равенство и уважение в междуличните отношения, са по-подготвени за това, да определят опасните ситуации и хора, склонни към насилие. При отсъствие на сексуално образование децата и младежите могат да търсят и получават информация от съученици, СМИ и от други източници. Тази информация често е противоречива и нанасяща вреда.

СО не нанася вреда на децата и подрастващите, тъй като то осветява различни въпроси в съответствие с тяхната възраст и ниво на развитие. Деца на възраст от 4 до 6 години изучават теми, които засягат приятелството, взаимоотношенията, емоциите и първите знания за своето тяло. По-големите деца на възраст от 12 до 14 години получават информация на по-високо ниво и изучават други теми.

Важно! За повечето млади възрастни, сексуалните отношения се построяват на принципи, подобни на тези, които те са усвоили в социалните отношения още в детството. Децата СА осведомени за такива отношения и научават за тях много преди да започнат да функционират в контекста на своята сексуалност. Затова са им необходими навици за разбиране на своето тяло, отношения и чувства от най-ранна възраст.

Какво е сексуално образование?

Стандартите на Европа определят сексуалното образование като:

„Усвояване на знания за когнитивните, емоционални, социални, интелектуални и физически аспекти на сексуалността и порастването. СО започва от ранното детство и продължава в подрастващата и зряла възраст. Насочено е към поддържане и защита на сексуалното развитие на децата и младите хора. То постепенно разширява възможностите на децата и младите хора, като им предоставя информация и развива полезни навици у тях. Сексуалното образование формира позитивни ценностни убеждения за това, че младите хора могат да осъзнават и получават удоволствие от своята сексуалност, да изграждат безопасни и пълноценни междуличностни отношения и да носят отговорност за сексуалното здраве и благополучие както на самите себе си, така и на другите.“

– СЗО, Европейско регионално бюро и Федерален център за образование в сферата на здравеопазването (2010), Стандарти на сексуалното образование в Европа.

Важно е да отбележим, че сексуалното образование НЕ подтиква децата и подрастващите към полов живот.

История на сексуалното образование

В Европа сексуалното образование, което е част от училищната програма, има над 50-годишна история. Започва да се преподава в Швеция през 1955г, чийто пример през 1970те и 1980те години последват много други страни от Западна Европа. Внедряването на сексуалното образование в училищата продължава през 1990г. и в началото на 2000г.., отначало във Франция и Великобритания, а след това в Португалия, Испания, Естония, Украйна и Армения. В Ирландия СО става задължително в началните и средни училища през 2003г.

Въпреки че тематичното съдържание на СО се е променяло в зависимост от общите приоритети на образованието и общественото здравеопазване, повечето от неговите основни елементи остават неизменни. В началото на 60те и 70те години, сексуалното образование е било насочено към предотвратяване на нежелателната бременност при подрастващите. След това през 1980те год. фокуса се измества към профилактика срещу СПИН.  През 1990те то се фокусира главно върху информираност за сексуалното насилие, а в началото на 2000г. до настоящия момент, повече внимание се отделя по въпросите за предотвратяване на джендърната дискриминация, хомофобията и кибертормоза.

Хомофобията се изразява в наличието на негативни нагласи и чувства към хомосексуалността или към хора, които са идентифицирани или се възприемат като част от ЛГБТ+ общността. (лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални хора). От друга страна, кибертормоза е дигитален тормоз, който се случва в социалните мрежи, в платформите за мигновени съобщения и за игри. Това е  целенасочен модел на поведение, с цел да сплаши, ядоса или обезчести обекта на тормоз, чрез разпространяване на невярна информация или публикуване на неудобни снимки на някого в социалните медии, изпращане на обидни съобщения или заплахи в месинджър, кражба на идентичност (когато насилника се представя за някой друг и изпраща неподходящи съобщения до други от тяхно име).

Днес акцентът в СО при тези държави е анализ на джендърните норми и осмисляне на последствията от джендърното неравенство.

Какво дава сексуалното образование?

Информираност, която води до понижаване честотата на бременност и аборти сред подрастващите и намаляване на инфекции от ППБ и СПИН сред младежи на възраст 15-24г. Освен това, може да помогне за формиране на по-здрави и значими междуличностни отношения, защото то спомага за придобиването на увереност и развива навици и умения за разрешаване на сложни ситуации.

Социалните норми и джендърните неравенства оказват влияние върху проявата на сексуалността и сексуалното поведение.

Много млади момичета нямат възможност напълно да определят и контролират сексуалните си отношения. В същото време, младите момчета могат да изпитват силен натиск от страна на съучениците си и за да съответстват на стереотипа за мъжко сексуално поведение, могат да контролират и доминират в отношенията, допускайки рисково поведение.

Качественото СО оказва положително влияние върху формирането на позиции и ценности, може да балансира различията в динамиката на интимните отношения и по този начин  да предотврати насилие и да  закрепи взаимоотношения, построени на база уважение и съгласие.

Важност на сексуалното образование

Различните социални явления и техническите новости през последните десетилетия актуализират потребността от качествено СО, което е способно да обучи младежта на навици, свързани с безопасно и здраво сексуално поведение. Сред тези явления са:

● Глобализацията и миграцията на нови групи населения с различни културни и религиозни традиции;
● Бързото разпространение на нови СМИ (Интернет и мобилни телефонни връзки);
● Поява и разпространение на ХИВ и СПИН, растяща тревога по повод полово предавани болести, аборти и безплодие;
● Сексуално насилие към деца и подрастващи и, не по-малко важно, промяна на сексуалното поведение и отношението към сексуалността сред младежите.

Сексуалното образование, имащо ОФИЦИАЛЕН СТАТУС и включено в учебна програма, за разлика от обучението по системата „ученици обучават ученици“ и извънучебни занятия, би могло да обхване голяма част от децата и младежта.

Родители, роднини, приятели и други непрофесионалисти се явяват важни източници на образование в областта на междуличностни отношения и сексуалност, особено при младата възраст (0-6). Но за да се говори на теми като контрацепция, емоционално развитие и комуникация, са нужни специални знания и умения.

Много родители не са готови да отговарят на въпроси, свързани със сексуалното образование, или се чувстват некомфортно. Затова те делегират тази функция на училищата. Освен това, младите хора все по-често предпочитат да имат допълнителни източници на информация, освен своите родители, защото ги възприемат като прекалено близки, за да обсъждат с тях подобни въпроси.

Качественото сексуално образование се основава на международно признати права на човека, в частност, на права на достъп до съответстваща информация, свързана със здравето.

Използвани източници СЗО и Федералния център за здравно образование

Ако се интересувате от темата за сексуално образование, не пропускайте да последвате страниците ми в социалните мрежи YouTube, Facebook и Instagram!

Разбира се, винаги съм на среща за разговор и подкрепа. Свържете се с мен, за да обсъдим нуждите и притесненията ви.