Индивидуални консултации

На тези консултации се поставя и обсъжда актуален, конкретен, личен проблем от всяко естество. Срещите се провеждат онлайн или в кабинета ми в гр. Варна.

След поставяне на заявка за терапевтична работа се прави формулировка по случай и съвместен терапевтичен план с цел постигане на реални и измерими резултати. Наблюдавала съм, че част от клиентите имат нужда от професионалното ми мнение по дадена тема, други от психологични консултации по определени житейски трудности, трети от терапевтична работа, четвърти от подкрепа при личностно израстване. Има и такива, които след приключване на съвместната ни терапевтична работа имат нужда от епизодични срещи (1-2 пъти в годината) с цел „предотвратяване на рецидив“.

В индивидуалната ми работа броя на срещите, както и разпределението им във времето е строго индивидуално, не е фиксирано и зависи от много фактори.

Продължителност на сесии онлайн 1 час, при лични срещи до 1 час и 30 минути.


Изпрати запитване: