Работа с двойка партньори, фамилни консултации

При тези консултации се работи с двамата партньори. Предпочитам срещите да са на живо в кабинета ми, при спазване на конфиденциалност и професионална етика. В изключителни случаи срещите могат да бъдат онлайн.

На първа среща правим съвместно представяне и се запознаваме с това, което тревожи партньорите при съвместното им съжителстване. Темите могат да са от всякакво естество – от трудности при вземане на решения, страх от родителстване, трудности при възпитанието на деца, лоша комуникация, липса на обич, недоверие, мнителност и ревнивост, различни видове нарушения при сексуалното общуване, предстояща раздяла и други.

Тук е изключително важна гледната точка на всеки един от партньорите. Обсъждаме промените, които двойката би желала да постигне. В края на срещата давам обратна връзка за възможностите за съвместна терапевтична работа. Сключваме договор, в който поставяме реални срокове и измерими цели на срещите ни. Наблягам и много държа на ангажираността на двойката в процеса на работата ни, предвид това, че те вече имат изграден модел на съжителство и промяната му е бавен и не лесен процес. При сключване на терапевтичен договор се заплаща една такса авансово.

При следващите ни срещи, в процеса на работа проследявам динамиката в отношенията, комуникацията между партньорите, общуването, стратегиите за справяне, емоционалната свързаност, поведенческите реакции в конкретни ситуации, съпротивите, справянето с поставените за изпълнение упражнения, подкрепата, толерантността, границите. Изследваме индивидуалните различия на партньорите, възможностите всеки от тях да види своята роля в проблемите, търсим варианти за промени, правя поведенчески предписания, давам различни упражнения и техники.

При отсъствие на един от партньорите срещата се анулира и се презаписва. В случай, когато един от партньорите откаже да идва на терапия, се преустановяват срещите и с другия партньор.

Продължителност на сесиите 1 час и 30 минути, на всеки 10 дена.


Изпрати запитване: