Работа в групи

Работата в групи е много динамичен, интензивен и ползотворен процес. Водените от мен групи са:

 • Групи за взаимна подкрепа и помощ – тези групи могат да бъдат отворени, което означава, че могат да се включват нови членове. Работи се по определена тема, като се разчита на опита на самите участници.

  Участниците в групата са до 12 души. Срещите са 2 пъти в месеца по 2 часа, както следва: дневни от 11ч до 13ч., вечерни от 17ч до 19ч.

 • Терапевтична група за решаване на конкретна трудност – тези групи са затворени, което означава, че след първите две срещи, не се допускат нови членове. Работи се в условия на конфиденциалност, откритост и искреност. Разчита се на отговорността, свобода на израза и ангажираност в посещенията.

  Всеки от участниците работи по свой проблем, като се поставят теми свързани с различни житейски ситуации. Получава обратна връзка от опитността на групата. Процеса е контролиран и воден, има изградени правила в групата, поставят се граници, построява се структура и има времева рамка.

  Групите не са подходящи за хора със зависимости – алкохолна, хазартна, към ПАВ и наркотици, психосоматични нарушения, силно изразени хранителни разстройства, депресии, пост травматични стресови разстройства.

  При подадена заявка за участие в терапевтичната група задължително правя предварително събеседване с всеки участник, след което преценяваме дали този формат на работа е най-подходящ.

  Участниците в групата са между 8 и 10 души. Срещите са 1 път в месеца (съботен ден) от 9:30ч до 17ч. Брой срещи 12.

 • Обучителни и информационни групи – тези групи са насочени към голям брой хора. Това са мои авторски семинари, на които по интересен и увлекателен начин предоставям актуална, синтезирана, научна и житейска информация свързана с темата сексуалност. Целта тук е повишаване на сексуалната грамотност. Използват се различни и прецизно подбрани упражнения за себеизследване и себепознание.

  Участниците в грапата са неограничени. Модулите са от 3 части, всяка част от един уикенд в месеца (събота от 9:30ч до 17ч, неделя от 9ч до 13:30ч). Обща продължителност 3 месеца. Форма на провеждане: на живо или онлайн, чрез платформа ZOOM

  Срещите на живо се провеждат в комфортни и подходящи за целта помещения, където се стремя да осигуря на участниците добри условия за работа.


Изпрати запитване: