Индивидуални консултации

Индивидуални консултации

На тези консултации се поставя и обсъжда актуален, конкретен, личен проблем от всяко естество. Срещите се провеждат онлайн или в кабинета…
Работа с двойка партньори, фамилни консултации

Работа с двойка партньори, фамилни консултации

При тези консултации се работи с двамата партньори. Предпочитам срещите да са на живо в кабинета ми, при спазване на конфиденциалност…
Работа в групи

Работа в групи

Работата в групи е много динамичен, интензивен и ползотворен процес. Водените от мен групи са: Групи за взаимна подкрепа и помощ…