12 модула, общо 102 часа

Начин на провеждане: на място във Варна, ул. Петър Енчев 14

Брой срещи: 12;

Времетраене: един ден (събота или неделя) по 8ч

Продължителност: от 9:30 ч. до 17:30 ч.

Начало на програмата:

група 1 – 26 Февруари 2022

група 2 – 27 февруари 2022

Обща продължителност: 102 часа

Брой участници: максимум 12 на група

Цел на програмата:

Участниците да опознаят и изследват себе си чрез биопсихосоциален подход в група с акцент върху психосексуалното развитие на личността.

Ползи от програмата:

 • Разбиране на собствените индивидуални предпочитания, особености и преживявания;
 • Преодоляване на вътрешни конфликти;
 • Подобряване на взаимоотношенията, интимността и близостта;
 • Фокусиране върху правилните начини за грижа за себе си и близките си;
 • Споделяне и надграждане на опит и умения;
 • Получаване на подкрепа и позитивизъм от хора със сходни интереси, желания и вълнения;
 • Откриване на нови решения за ежедневни въпроси и проблеми;
 • Запознаване с различни гледни точки и хора;
 • Свободно изразяване и защита на собствените желания;
 • Научаване на практики за релаксация, отпускане;
 • Разбиране как да бъдете себе си и какво означава това.

Програмата е подходяща за мъже и жени над 23 години, които:

 • Имат интерес да се погрижат за себе си;
 • Искат да разберат собствените си трудности, особености, нагласи и предпочитания и как да се справят с тях;
 • Са или не в партньорски отношения;
 • Да открият причината за липса на желание, отсъствие на близост, трудности в сексуалните взаимоотношения;
 • Да си отговорят на много въпроси свързани с тяхната същност и психологично развитие;
 • Искат да потърсят начин за справяне с трудности в общуването,  адаптацията, взаимоотношенията, интимността и близостта, възпитанието на децата, в професионалната реализация.