Сексуалното влечение

Киберпространство и сексуалност

Още през 2000г. специалистите отбелязват, че въздействието на тази комуникационна революция, би могла да окаже колосално въздействие върху сексуалните навици и форми на поведение.

Днес сексуалността е проникнала в киберпространството в несметни форми и количества. По данни, ежедневно над 9 милиона хора посещават сексуални уеб-сайтове. Интернет се ползва като източник на информация за само-помощ и може да се намери всичко.

Има хора, които с цел изследване на собствената си сексуалност, обменят в мрежата свои гледни точки и опитност, сравняват ги, дават препоръки, съвети, напътствия.

Мрежата се е превърнала в необятна служба за запознанства, където след разговори едни решават дали си струва да се видят лично, други я използват за онлайн извънбрачни връзки, трети се уединяват в „чат-стаи“, където под пълна анонимност споделят смелите си фантазии. Участниците могат да се представят с различни имена, от различен пол, да описват своята външност и биография както пожелаят.

Киберпространството се явява като интерактивна „книжарница за възрастни“ в която секс-индустрията предлага многочислени услуги, интерактивни сексуални чатове, фото и видеоконференции в реално време и какво ли още не.

Към виртуалната реалност се добавят нови измерения, като разработки ползвателите да могат да използват към тялото си сензорни устройства, за да се имитират усещания, съпровождащи действията им в мрежата.

Както конструктивните, така и деструктивните възможности на киберпространството се оказва безгранично. Определени начини на използване на Интернет могат да породят различни проблеми.

При проучване 75% отказват да споделят колко време прекарват използвайки мрежата за сексуални цели. Почти 9 % споделят като минимум 11 часа на седмица, като това става източник на проблеми в реалния им живот. В останалите случаи сексуалните уеб-сайтове се използват като начин за безобидно развлечение.