Женски Сексуални Роли

Както и при представителите на мъжки пол, жените също играят четири сексуални роли в интимните си взаимоотношения. Това са: сексуален обект (жрица на любовта), сестра (партньорка в живота), романтичен идеал и майка.

Четирите женски роли съответстват на четирите етапа на формирането на жената: дъщеря, сестра, романтичен идеал, майка. Преминавайки през всеки етап от своето развитие, жената надгражда сексуалната си идентичност, като всеки следващ етап израства от предишния и по този начин завършва формирането на зрялата личност.

Продължете да четете, ако искате да научите повече за особеностите на всяка от женските сексуални роли.

Вече разгледахме сексуалните роли, които са присъщи на мъжете. Ако темата ви е интересна, можете да прочетете още в моя блог.

И така, ето кои са характеристиките на женските сексуални роли:

Ролята на сексуален обект

Жена, която предоставя тялото си за сексуална употреба. Тя вярва, че всички мъже я искат и имат нужда от нея, затова любовни чувства към мъжа отсъстват. Отрано е запозната със сексуалната си привлекателност и умело я използва. Често са наричани „жрици на любовта“

Ролята на сестра

Жена, която при сексуален контакт с мъж демонстрира безполови отношения. В брака водещи са взаимната подкрепа и разбирателство, общите интереси и принципи, а на сексуалната сфера. Иска да е наясно с делата на мъжа си, с всичките му начинания и да го подкрепя, като негов личен асистент и сътрудник. Често тази жена е със силно изразени мъжки черти и агресивност.

Ролята на романтичен идеал

Жена, която под влияние на строгите родителски забрани за проявата на зараждащата й се сексуалност, има „добро възпитаните“. Изкусна съблазнителка, заемаща роля на романтичен идеал, привлекателна, създава вълнение и желание за интимност, но го ако мъжа прояви желание да бъдат активни, тя губи интерес и се впуска да търси нова вълнуваща романтика с друг обект.

Такъв тип жена, често има любовник, за когото е романтичен идеал. Винаги е с провокативно, прелъстително и примамливо отношение към мъжете с идеята да ги уловят „в капана си“. Когато мъжа откликне, жената бяга. Такава жена се наслаждава на сексуалния интерес на мъжа, но това не е свързано с любовта.

Ролята на майка

Жена, преминала през всички етапи на формиране, без да успее да съчетае и интегрира ролите от многообразната женска природа. Това е зряла личност, която осъзнава слабостите на мъжете, отнася се към партньора си като към син и му дава сексуална свобода, понеже винаги е готова на саможертва. Жертва сексуалните си чувства за благополучие без да защити правото си на сексуално и емоционално удовлетворение.

 

Дали се припознахте в някоя от ролите? Или открихте частичка от себе си във всяка от тях? Най-важното, което трябва да се запомни е, че сексуалните роли са психологически компоненти, че отразяват вид поведение и че в действителност няма чисти типове – всички те се смесват в даден момент помежду си.

Ако темата за човешката сексуалност ви е интересна прочетете и другите статии в моя блог. Не пропускайте и да последвате профилите ми в социалните платформи Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube.