Сексуалното влечение

Най-важното за човешката сексуалност е…

Факта, че гениталиите на всички хора са от еднакви елементи, но тези елементи са разположени по различен начин.

Разбирайки това, можем да си отговорим на най-задавания ми въпрос: еднаква ли е или не мъжката и женската сексуалност? Отговора е: да, еднаква е. И при двата пола, сексуалната физиология, психология и желания по същността си са идентични, формират се от едни и същи елементи, но са организирани по различен начин.

Да, вярно е, че при всяка от групите (мъже – жени) ще намерим голямо разнообразие не само от гледна точка на анатомията. Различията ще са и в сексуалната ориентация, и в сексуалните предпочитания, и в уменията да се изразява половата принадлежност, и в свързаните със секса процеси като възбуда, желание, оргазъм.

Много се фокусират върху различията между мъжа и жената, други между приликите, аз съм от тези, които избират да подкрепят сходството в структурата и процесите – едни и същи елементи, разположени по различен начин.

Разнообразието е може би единствената универсална характеристика за човешката сексуалност, която се проявява в безконечни комбинации от нашите тела, желания, емоционални преживявания, поведение. Едва ли бихме могли да намерим двама еднакви хора – с еднакви тела, желания и поведение.