Сексуалното влечение

Сексуално поведение при тийнейджърите

Знаем, че през пубертета се разгръща сексуалното влечение. В този период основна роля има заобикалящата среда за оформяне стила и посоката на сексуалната активност. При подрастващите често се среща сексуалната активност да надминава психо сексуалното им развитие.

Характерно за тийнейджърската сексуалност е:

1) сексуалността не се свързва с другите компоненти в смисъла на феномена любов, т.е тя е изолирана;

2) преживяването на сексуално привличане е по-силно от самото привличане, възможностите за реализиране на привличането са ограничени, в следствие на което богатите еротични преживявания създават напрежение, понякога с екстремни форми на сексуално поведение;

3) сексуалното поведение на тийнейджъра е сексуално експериментиране и включва автоеротична, хомосексуална и хетеросексуална ориентация.

Мастурбацията в пубертета (и за двата пола), намалява и облекчава физиологичния дискомфорт, провокиран от биологичната нужда, която не намира адекватно удовлетворение.

Психологически, този стремеж към самостимулация се сблъсква с чувството за вина. Една от основните препоръки към родителите е, да се говори с подрастващите на тази тема, да ги подготвят за процеса на мастурбация, който е нормална част от сексуалното съзряване и най-важното е да не ги упрекват, подиграват, ограничават и забраняват. В противен случай резултатът може да е удар по самочувствието, съмнения в собствената пълноценност, страхове за бъдещето и психически дискомфорт. Именно тези преживявания стават добра основа за невротичен комплекс.