Сексуалното влечение

Какво е сексолог-психолог?

Сексолог-психолог са квалифицирани психолози и психотерапевти със специализация в сексологията, които изясняват, какво пречи на човек или двойката да получи от секса максимално удоволствие. Имат достатъчно добра квалификация, за да могат при събеседване да предположат медицински проблем и да насочат човека към лекар – психиатър, уролог, ендокринолог, гинеколог, невролог, андролог.

Сексолози, у нас се наричат лекарите-психиатри със специализация в сферата на сексопатологията, ориентирани да откриват психологични и физиологични отклонения от нормите и да ги лекуват. Това е важно различие в подходите. Сексопатолога не работи с двойки, като по този начин не се различават проблемите със сексуалната функция на отделния човек и проблемите в междуличностните отношения.

Важно е да се уточни, че хора, които не са лекари нямат никакво морално, етично и юридическо право да лекуват сексуални разстройства. Истинските професионалисти – психолози, никога няма да се заемат с лечение на патология, понеже знаят зоните на компетентност и отговорност, не биха сменили или отменили лечение, назначено от лекар.

За съжаление, многочислени кратки/бързи курсове от нелицензирани институти и организации, бизнес-академии и други, наводниха за последните 10години интернет пространството със „специалисти“ – нереализирани в предходните си професии, които нямат дори университетско образование по психология. Ще цитирам колега, който казва: „Иронията на съдбата е в това, че колкото по-ниска е квалификацията, толкова по-масова и натраплива е рекламата“. За съжаление все още професията ни не е олегулирана със закон, което позволява всякакви своеволия.

Препоръчвам на всеки, който има интерес, любопитство, трудности, проблеми, опасения и съмнения, свързани със своята сексуалност, да се обърнат към колеги специалисти с нужната професионална подготовка.