Сексуалното влечение

Много са измерителите на човешката сексуалност, която освен сексуалното поведение на човека, включва и голям спектър от следните аспекти на секса: биологически, психологически, поведенчески, социални (джеднърни), културни, политически, духовни или религиозни. Сексуалността има както биологичен така и социален характер, някой от характеристиките й се формират в процеса на социализация, а други са заложени генетично.

Компоненти на сексуалността са:

  • Биологичен пол – съвкупност от признаци като полови хромозоми, полови хормони, полови клетки, вътрешни и външни полови органи, вторични полови признаци;
  • Джендърна идентичност – усещане за принадлежност към определен джендър;
  • Джендърна социална роля – поведение в обществото, което съответства на културните норми на даденото общество, преписващо едно или друго „типично“ мъжко или женско поведение;
  • Сексуална ориентация – емоционално, романтично и чувствено влечение към хора от противоположния пол (хетеросексуална), към своя пол (хомосексуална) или и към двата пола (бисексуална);
  • Сексуална идентичност – отъждествяване с хора, които имат една или друга сексуална ориентация, осъзнаване на себе си като човек с определена ориентация.

Сексуалността се променя в различните култури, региони, през цялата човешка история.