Видове Партньорство

Фразата „докато смъртта ни раздели“ е отстъпила място на нови конфигурации на любовни отношения, които умножават възможностите и разширяват хоризонтите на любовните отношения, като по този начин създават различни видове двойки.

Бихме могли да кажем, че всяка двойка има свой собствен формат и че има толкова видове брачни отношения, колкото са и самите двойки, но това, което обикновено ги обединява, независимо от характеристиките им, както ги определя психологът Нурия Хорба, е наличието на интимна и емоционална връзка с общ проект и цел, договорно обвързване.

Кои са най-често срещаните видове партньорства днес, които партньорите споделят по взаимно съгласие?

Възможно е да не се чувствате идентифицирани с нито един от тях, но както казахме, всяка двойка е цял свят и можете да създадете своя собствена формула.

Абсолютна моногамия

Връзка „за цял живот“. Състои се от двама души, които имат изключително сексуална и емоционална връзка, и при които верността един към друг ще трябва да бъде от голямо значение в тези две области.

Последователна/серийна моногамия

Може да се разгледа като вариант на предишния, при който двойките продължават да избират моногамията като модел, но вече не за цял живот, а в рамките на една от сериите моногамни връзки през живота си. Приблизително на всеки 7-10 години се избира партньор в зависимост от житейския момент, личните характеристики и това, което се изисква на всеки етап. Понякога тази последователна моногамия възниква като последица от това, че не се знае какво да се прави по-нататък, да се развива с този партньор, да се сключи споразумение с него или да се поднови. И това почти неизбежно води до така наречената дивергентна двойка: в началото имате един и същ път и цел, но различното личностно развитие води до това, че не можете да се развивате заедно с този партньор, да синхронизирате пътищата си и всичко завършва с раздяла.

Отворени връзки

Сексуалната свобода е позволена и много двойки стигат до това като опит да решат проблемите на сексуалната си скука в моногамията, но обикновено това не се получава, защото потребността възниква по-скоро от кризата, отколкото от благополучието. Съществуват два типа двойки: напълно отворени партньори (всеки партньор може да има всяко сексуално преживяване, което иска) и отворени суингърски нагласи (заедно експериментират с други хора – основното им предимство е, че позволяват новости и промени, които моногамията не предлага, но ако няма много добро емоционално управление и голямо доверие, може да се стигне до несигурност, ревност, изневяра – като нарушаване на договор.

Полиаморна връзка 

Връзка между трима или повече души едновременно, в която може да има различни любовни и сексуални отношения, като тези отношения са известни на всички участници. Полиаморията е вид партньорска връзка, която се характеризира с емоционална и сексуална свобода: любов към няколко души едновременно без никакви пречки. Тя може да бъде например връзка с двама души (основна), с повече от трима души или връзка между двама души, която е първична, и с други хора, които влизат и излизат от първичната (понякога трима, понякога двама). Съществуват няколко възможности. Макар че това е бързо развиващ се тип връзка, тя има и своите предизвикателства, като например създаването на чувство за обвързаност.

Живот поотделно, но заедно (LAT)

Връзка, при която няма съжителство, насърчава се личното пространство и се търси качествено споделяне. Това е често срещан тип партньорство при хора, които са имали предишни връзки, в които смятат, че съжителството е допринесло за влошаване на връзката.

Свързани или обединени двойки (по-рано известни като двойки с повторен брак).

Връзка, в която поне един от участниците има деца от предишна връзка, независимо дали живеят заедно или не. Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени този тип двойки, е адаптирането и обединяването на две различни семейства (което обикновено се случва, ако решат да живеят заедно под един покрив).

Хибридни връзки

Всеки участник има различно споразумение в рамките на една и съща връзка. Това е рядко срещана уговорка, тъй като обикновено се стремим към равнопоставеност във взаимоотношенията. Случва се например при асексуални връзки, при които единият участник участва в открити сексуални отношения, а другият – не.

Анархични взаимоотношения

В този тип взаимоотношения се основават на личната емоционална отговорност. Водещо е това, което всеки от партньорите чувства във всеки един момент, грижата за другия и защитаване на тезата, че всички взаимоотношения са уникални.

Представяте ли си колко много видове двойки? Как бихте нарекли своята? Ако не откриете своя тип в този списък, не се притеснявайте, т.к той не претендира да е абсолютен. Всяка двойка е отделен свят, в който има свои собствени споразумения. Не спирайте да се стремите към своя собствен!

Ако темата ви е актуална, имате нужда да поговорите с някой професионалист психолог сексолог, моите индивидуални и семейни консултации са идеалния начин за обсъждане и разрешаване на конкретен личен проблем от всякакво естество, свързан със сферата на сексуалността.

Свържете се с мен за разговор, в който ще се запозная с вашата конкретна ситуация и ще поговорим за възможните решения. Нека поговорим.