Детска сексология – полово възпитание на деца
  • Формиране на сексуалнотта;
  • Задържане на психосексуалното развитие и преждевременното психосексуално развитие;
  • Етапите на психосексуалното развитие и техните нарушения;
  • Начини на общуване с детето на теми, свързани с половото съзряване.