Онлайн Курс: Сексуално Здраве

Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив организира едномесечен онлайн курс по „Сексуално Здраве“ 

В курса могат да вземат участие лица с придобита образователно квалификационна степен бакалавър или магистър в следните направления: Медицина, Дентална Медицина, Фармация, Медицинска Сестра, Акушерка, Психология, Философия, Педагогика и Социални Науки.

Курсът ще се провежда изцяло онлайн в платформата ZOOM. Лекциите ще бъдат в събота и неделя, а целият курс ще продължи 1 месец. За всяка разглеждана дисциплина е предвиден хорариум часове –  20 часа. Общият хорариум на курса е 80 часа.

На успешно издържалите обучението се издава удостоверение за проведен едномесечен курс по „Сексуално здраве“, за което се изисква допълнителна такса от 12 лв.

Необходими Документи:

За да резервирате своето място за онлайн курса е необходимо да ни изпратите следните документи:

1. Заявление /изтегли тук/
2. Декларация /изтегли тук/
3. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и приложение към нея.
4. Платена такса по банкова сметка на Медицински университет – Пловдив /изтегли тук/

Ръководител:

Доц. д-р Златослав Арабаджиев, дм – Медицински университет – Пловдив Катедра „Психиатрия и Медицинска психология“

Преподаватели:

1. Доц. д-р Златослав Арабаджиев, дм – психиатър, магистър психолог, хипнотерапевт,
психотерапевт;
2. Д-р Гълъбина Петрова, д.пс.н – доктор по психология, психолог, консултант по сексуални
отношения, експерт по полово възпитание.

Дисциплини, които ще се изучават в рамките на курса: 

1. Основи на сексологията и психо-сексуално развитие на човека

Лекционни теми:
– Възникване и развитие на сексологията;
– Сексуално здраве и фактори определящи човешкия пол;
– Фази на психо-сексуално развитие;
– Хигиена на полова информираност при деца и юноши;
– Сексуални нарушения, сексуална дисхармония и нестандартна сексуалност (парафилии).

2. Основни сексуални оплаквания при мъжете и жените

Лекционни теми:
– Модели на Мастърс и Джонсънс и Каплан за сексуалността;
– Възрастови, физиологични и психологични аспекти;
– Мъжки и женски сексуални комплекси, стратегии, роли, митове и психо-сексуални типове;
– Полова конституция.

3. Основи на киберсексологията

Лекционни теми:
– Сексуалността на 21 век – тенденции;
– Психология на виртуалното пространство;
– Видове личности онлайн;
– Форми на кибер-тормоз;
– Признаци на сексуален тормоз.

4. Сексуално трансмисивни болести, разлика между сексуалност и пол

Лекции теми:
– Връзка и разлика между сексуалност и пол;
– Сексуално-трансмисивни болести;
– Суицидно поведение свързано със сексуалността;
– Хомосексуалност и психично здраве.

Анотация

Организирането на курса, повлиян от необходимостта да се повиши компетентността и чувствителността на различните специалисти, с акцент върху преподавателите в училищата по отношение на сексуалността. От друга страна е съобразен с нарастващата потребност за толерантност и по-добро разбиране на клиентите и с особен акцент върху учениците с проблематика в тази област.

Предложеният курс е иновативен и може да бъде предимство и част от мисията на МУ Пловдив – „Посветени на хуманността“. Темите са разработени в една актуална насока налагаща се от изискванията на съвременния свят. Този курс е базиран на основните теоретични направления и терапевтични техники за разпознаване, концептуализиране и подпомагане в полето на сексуалното здраве:

1. Психо-сексуално развитие.
2.Сексуални оплаквания.
3.Сексуалност във виртуалното пространство.
4.Разлика между сексуалност и пол § сексуално трансмисивни болести.

Свържете се с административен отговорник отдел „СДО“ към МУ Пловдив

Ако проявявате интерес и желаете да се запишете за участие в курса, моля да изпратите нужните документи на експерт Стефания Кръстева. Можете да направите това на имейл адрес stefaniya.krasteva@mu-plovdiv.bg.

За допълнителни въпроси и уточнения, моля свържете се с нас:

Адрес: Медицински университет – Пловдив бул. „Васил Априлов“ №15 А ; Университетски информационен център отдел „Следдипломно обучение“ ет.2; експерт Стефания Кръстева; тел. за контакт: 0899 106 416; имейл: stefaniya.krasteva@mu-plovdiv.bg