Сексуалното влечение

Човешката Сексуалност

Много са измерителите на човешката сексуалност, която освен сексуалното поведение на човека, включва и голям спектър от следните аспекти…